Nazwa Stanowisko Telefon Faks
Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski 42 640 65 10 42 657 00 24
Leopold Śmiałkowski Właściciel 42 640 65 10 wew. 15
Michał Śmiałkowski dział realizacji 42 640 65 10 wew. 14
Barbara Wiśniewska sekretariat 42 640 65 10 wew. 11