Dysponujemy sprzętem wiertniczym do wykonywania wierceń niemal wszystkimi metodami. Zaczynając od najprostszych metod wiercenia świdrem ciągłym, przez wiercenia obrotowe z użyciem polimerowych płuczek wiertniczych, z prawym lub lewym obiegiem, a kończąc na najnowszej metodzie wiercenia dolnym młotkiem, z jednoczesnym rurowaniem, z płuczką powietrzną.

Do zabudowy odwierconych otworów możemy zabudować praktycznie każdy dostępny materiał, zaczynając od najpopularniejszych obecnie rur PCV z filtrami szczelinowymi lub siatkowymi, a kończąc na kolumnach rur osłonowych/eksploatacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Przy dużych przedsięwzięciach wiertniczych opuszczamy do otworu stalowe rury wiertnicze, a przestrzeń pierścieniową możemy zacementować do powierzchni terenu. Indywidualne projekty specjalne nie stanowią dla nas problemu.

ROBOTY GEOLOGICZNO-WIERTNICZE

 • otwory wiertnicze mało i wielkośrednicowe
 • studnie depresyjne dla odwodnienia wykopów pod obiekty budowlane
 • otwory wiertnicze dla potrzeb pomp ciepła
 • otwory wiertnicze poszukiwawcze i rozpoznawcze złóż kopalin
 • wiercenia otworów dla potrzeb pali
 • studnie biogazowe dla odgazowywania wysypisk odpadów
 • otwory badawcze, piezometryczne
 • likwidacje otworów wiertniczych

Na wyposażeniu naszego zakładu znajdują się wiertnice, za pomocą których jesteśmy w stanie wykonać wiercenia o max. Średnicy początkowej do 1200mm i do 700m głębokości.

 • Prakla RB 30GT
 • Nordmeyer DSB 2/10
 • H4-1H
 • H3-05HJ
 • Schafer UB 130/160